Konya Genel Anestezi Altında Diş, Konya Genel Anestezi Altında Diş Tedavisi, Konya Genel Anestezi Altında Diş Doktoru, Konya Genel Anestezi Altında Diş Randevu, Konya Genel Anestezi Altında Diş Hekimi, Konya Genel Anestezi Altında Diş Muayene, Konya Genel Anestezi Altında Diş Çekimi, Konya Genel Anestezi Altında implant, Konya Sedasyonla Diş, Konya Sedasyon İle Diş, Konya Sedasyon İle Diş Tedavisi

Konya Genel Anestezi Altında implant, Konya Genel Anestezi Altında implant fiyatları, Konya Genel Anestezi Altında implant Diş Tedavisi.

İmplantoloji bir ya da birden çok diş eksikliği bulunan hastalarda çene kemiğine genellikle titanyum esaslı vida yerleştirilerek bu kökler üzerine diş protezi yapabilmeyi amaçlayan bilim dalıdır. Günümüzde doğal diş kayıplarında en iyi alternatif çözüm getiren sistemlerin başında implant tedavileri gelir. Dişleri fonksiyon, estetik ve anatomik olarak en başarılı taklit edebilen implant sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. Ağızda hiç dişi olmayan hastalarda da implantlardan destek alınarak protezlerini daha rahat kullanmaları sağlanabilir.

İmplantlar kuron, köprü veya hareketli diş protezleri uygulanarak yapılan klasik tedavilerde karşılaşılan birçok problemi ortadan kaldırmaktadır. Eksik dişler tamamlanırken sağlıklı dişlere dokunulmamış olur. Hissettirdiği güven sayesinde diş eksikliğinin olumsuz psikolojik etkilerini de ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Bugün artık implantların ömür boyu hizmet edeceği kabul görmüştür. Bilimsel çalışmalar günümüzde implant başarısının %98’lerde olduğunu göstermektedir.

İmplant tedavileri hiçbir dişi olmayan ve total protez kullanmakta olan hastalarımız içinde son derece yüksek konfor sunmaktadır. Vakanın durumuna göre alt ve üst çenelere 6 ya da 8 adet implant uygulaması ile tamamen sabit protezler yapılarak kişilerin yaşam kalitesi çok yükseltilmektedir. Sadece iki adet implant ile çok daha stabil total protezler yapılabildiği gibi implant sayısı artırılarak tamamen sabit, son derece estetik, özgüveni artırıcı protezler yapılabilmektedir.

Operasyon öncesi bir dakikada elde edilen bilgisayarlı tomografik röntgen ya da standart röntgen görüntüleri üzerinde özel programlar ile kişiye en uygun implant ve protez tasarımı yapılmakta ve bu sayede ulaşılacak restorasyon sonuçları önceden değerlendirilebilmektedir.

Bugün itibari ile implantolojide en çok tartışılan konu implantların hemen diş çekiminin yapıldığı gün uygulanması ya da implantın yerleştirildiği gün hemen yüklenmesi ve estetik için yapılacak ileri uygulamalardır.

Uygun kalitede kemik varlığında hemen hemen hiçbir kesi yapmadan, dikiş atmadan, implantlar yerleştirilebilmekte, aynı gün üzerine sabit protezler takılabilmekte ve 2 ila 6 ay arası olan bekleme süresi ortadan kaldırılmaktadır.

Dental implantolojide vakalar zorluk derecelerine göre cerrahi ve protetik yönden farklı olarak değerlendirilmektedir. Genel olarak bakıldığında tüm vakalar basit, ileri ve karmaşık olarak sınıflandırılırlar. Cerrahi olarak, herhangi bir kemik defekti olmayan ve anatomik oluşumların vakayı olumsuz yönde etkilemediği ve özellikle arka diş grubunu ilgilendiren vakalar, basit olarak değerlendirilebilir.

Protetik açıdan bakıldığında ise, tüm implantoloji vakaları diş eksikliklerinin sayısına ve bölgesine bağlı olarak zorluk dereceleri belirlenir. Örneğin, arka bölge tek diş eksikliği vakaları, basit olarak değerlendirilirken, ön bölge tek diş eksikliği vakaları ileri ve karmaşık olarak sınıflandırılmaktadır. Bu noktadan bakıldığında, tüm ark implant üstü sabit restorasyonlar ile rehabilite edilecek total dişsizlik vakaları implantolojinin en zor vakalarıdır. Bu tip vakalarda Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizden bilgi ve deneyimleri başarıda büyük rol oynamaktadır.

İmplant Tedavisinin Avantajları

Sağlam dişlerin kesilmesine gerek duyulmaz.

Diş, diş eti ve çene kemiğine kalıcı zararlar oluşturmadan diş eksiklikleri giderilir.

Kaybedilen dişler ve ilerleyen yaşla birlikte çene kemiklerinde oluşan erimeler, kullanılan haraketli protezlerin konforunu kaybedilmesine neden olur. İmplant uygulaması eksik diş bölgesindeki kemik erimesini durdurarak sabit protez yapımına olanak sağlar. Böylece daha sağlıklı, daha konforlu ve sabit protezler yapılabilir.
Hastanın yaşam kalitesini yükseltmesine yardımcı olur.

Daha iyi estetik, fonksiyon ve çiğneme etkinliği kazandırır.

İmplant Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli

Diyabet, kalp, tansiyon, romatizmal eklem rahatsızlıkları gibi sistematik hastalıkları olan ve düzenli ilaç kullanan hastalarda diş hekimi ve hastanın doktoru ile tedavi hakkında görüşüp, hasta için uygunluğuna karar verilmesi gerekir.

Tedaviye başlamadan önce hastanın ağız hijyenine dikkat ettiğinden emin olunmalıdır.

İleri görüntüleme yöntemleri ile implant için anatomik olarak en doğru kemik bölgesi belirlenmelidir.

İmplant Uygulamasının Aşamaları

Muayene ve tedavi planlaması yapılır. Çene kemiğinin elde edilen görüntüleriyle mevcut kemik miktarı belirlenir. Hastanın genel sağlık durumu implant tedavisinde göz önünde bulundurularak tedavi planlanır.

İmplantlar lokal anestezi altında çene kemiği içerisine yerleştirilir. Bu işlem esnasında ağrı duyulmaz. Ağrı kesici ve soğuk kompres uygulaması ile operasyon sonrası olabilecek ağrı ve şişlik minimalize edilir.

İmplant yerleştirilecek kemiğin durumuna göre yerleşim tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir. Tek aşamalı uygulamada implantın üzerine ağız içinde kalacak bir iyileşme parçası bağlanır ve yumuşak doku bunun etrafına dikilir. İki aşamalı uygulamada implantın üzerine herhangi bir parça bağlanmaz doku implantın üzerini tamamen kapatacak şekilde dikilir. Bu vakalarda iyileşme dönemi sonrasında lokal anestezi altında implantın üzerindeki dokular kaldırılır ve protez hazırlıklarına başlanır.

Dental implant çene kemiği içerisine yerleştirildikten sonra kemiğin durumuna bağlı olarak 2-6 aylık bir bekleme süresi vardır. Bu süre içinde kemik dokusu ve implant arasında bir bağlantı (osseointegrasyon) oluşur. Daimî protezler bu bekleme süresi sonunda hazırlanır. Protez hazırlığı yaklaşık 2-4 hafta içerisinde tamamlanır.

İmplantların kemik ile tam birleşmesini sağlamak amacıyla ilk 2-3 ay boyunca implant üstüne gelen yüklerin en aza indirgenmesi gerekir. Doktorunuz bu iyileşme süresinde size uygun geçici bir protez yaparak sizi dişsiz bırakmayacaktır. Daha sonra kalıcı dişler implantlarınızın üzerine monte edilerek tedavi sonlandırılacaktır.

Eksik dişlerin tamamlanması neden gereklidir?

Çiğneme yetersizliği nedeniyle oluşabilecek sindirim sistemi rahatsızlıkları ve diş eksikliğine bağlı estetik sorunlar hemen herkesin aklına gelebilecek sebeplerdir. Oysa ki, eksik dişlerin olduğu bölgelerde komşu dişleri ve çene kemiğini ilgilendiren çok önemli riskler vardır. Çiğneme sırasında eksik diş bölgesindeki çene kemiği uyarılmadığı için kemikte rezorpsiyon, yani erime başlar.

Diş eksikliğinin hemen sağındaki ve solundaki dişler boşluk bölgesine doğru devrilmeye başlar. Karşısındaki dişler ise eksik bölgeye doğru uzamaya baslar. Dişlerde oluşan bu hareketler dişlerin çevresindeki çene kemiğine de zarar verebilir. Bu değişiklikler nedeniyle eksik diş bölgesinin çevresindeki dişlerde erken diş kayıpları oluşabilir. Bu tip diş kayıplarını önlemek için eksik dişlerin mutlaka tamamlanması gerekir.

İmplant tedavisi sırasında dişsiz kalır mıyım?

Günümüzde implant tedavileri tek seansta da bitirilebilen tedavilerdir. Bu tip durumlarda geçici bir diş yapılması gerekmez. Ancak kişinin çene kemiğine, genel sağlık durumuna ve yapılan işlemlere göre tedaviyi tek seansta tamamlamak yerine, bir iyileşme süresi beklemek gereken durumlar olabilir.

Bu iyileşme süresi halk arasında çene kemiği ile implantın kaynama dönemi olarak da bilinen osseoentegrasyon dönemidir. İyileşme döneminde kişinin hem yemekleri çiğneyebilmesi hem de estetik açıdan bir sorun yaşamaması için geçici dişler yapılması gerekir.

Bugün için implant işlemi ile aynı seansta kişinin merkezden sabit geçici dişler ile çıkabilmesi mümkündür. Bazı özel durumlarda ise geçici dişlerin kullanılabilmesi için kısa bir süre yara iyileşmesini beklemek gerekebilir.

İmplantı vücudum kabul eder mi?

İlk bakışta vücudun İmplant materyeline karşı alerjik reaksiyon göstermesi gibi anlaşılsa da, bu ifade halk arasında implant tedavisinin başarısız olduğu tüm durumlar için kullanılır. İmplantlar tamamen veya yüksek oranda titanyum madeninden üretilirler. titanyum insan vücuduna en uyumlu materyallerden birisidir. Bu nedenle sadece diş hekimliğinde değil, beyin cerrahisinde ve ortopedik cerrahilerde de başarıyla kullanılan bir materyaldir.

İmplant tedavilerinde başarıyı etkileyen bir çok faktör vardır. Her şeyden önce doğru endikasyon ve doğru planlama çok önemlidir. İyi planlanmış tedavilerin ömrü her zaman daha uzun olur. Bunun yanı sıra hekimin tecrübesi, hastanın genel sağlık durumu, implantın kalitesi, teknoloji desteği, kaliteli ekipman, iyi bir bakım ve implantların üzerine yapılacak restorasyonlar başarıyı etkileyen diğer faktörlerdir.

Bütün bu faktörlere dikkat edilerek yapıldığı zaman, implant tedavileri yaklaşık %98 başarı oranı ile en başarılı ve güvenilir tedaviler arasındadır.

İmplantların ömrü ne kadardır?

İmplantlar doğru bir bakım ile çok uzun yıllar güvenle kullanılabilirler. Hatta ömür boyunca vücudumuzun bir parçası olarak kalmaları da mümkün olabilir.

İlerleyen yıllarda doğal dişler gibi çürümedikleri, ya da diğer materyaller gibi deforme olmadıkları için üzerlerine yerleştirilen porselen dişlerin veya protezlerin yenilenmesi gerekse bile implantlar yerlerinde kalabilirler.

Ancak iyi bir bakim ve hijyen sağlanmaz ise, implantların tutunduğu çene kemiği ve dişetleri enfekte olabilir ve implantları tutamaz hale gelebilirler. Bu nedenle rutin ağız bakımı ve hekiminizin size özel önereceği bakımlar çok önemlidir. Tüm diş tedavilerinde olduğu gibi düzenli hekim kontrolleri de ihmal edilmemelidir.

İmplantların bakımı nasıl yapılmalı?

Tek diş implant tedavilerinde doğal dişlerde olduğu gibi diş fırçalama ve diş ipi kullanımı yeterlidir. Birden çok diş eksikliği olduğu durumlarda implant üzerine yapılan köprü tedavilerinde ise restorasyonun altını da temizleyen özel ürünler kullanılması gerekir.

Hiç diş olmayan çenelerde yapılan tedavilerde ise kullanılan tekniğe göre farklı bakım yöntemleri kullanılması gerekir. Vidalı porselen dişler veya protezler kullanılan durumlarda ihtiyaç halinde doktorunuz tarafından dişler tamamen sökülerek gerekli bakım yapılabilir.

Tedavinizi yapan hekiminiz yapılan tedavinin tipine göre size özel hijyen ve bakım yöntemlerini anlatacaktır. Tüm tedavilerde olduğu gibi rutin diş hekimi kontrolleri de ihmal edilmemelidir.

Köprü mü, implant mı?

Tek bir diş veya yanyana birkaç diş eksikliğinde uygulanabilecek yöntemlerden biri klasik bir köprü restorasyonu yapmak, bir diğeri ise implant tedavisi uygulamaktır. Köprü restorasyonu yaparken boşluk bölgesine komşu olan iki diş inceltilerek restorasyonun üzerine oturacağı dayanaklar haline getirilir. Bu sırada dişin mine tabakası tamamen aşındırılmış ve dişin bütünlüğü bozulmuş olur. İmplant tedavisinde ise komşu dişlere hiç dokunmadan eksik diş bölgesindeki çene kemiğine bir implant, ve bu implantın üzerine porselen bir diş yerleştirilir. Bu yöntemle komşu dişlerin bütünlüğü korunmuş olacağı gibi, eksik diş bölgesindeki çene kemiği çiğneme kuvvetleri ile uyarıldığı için bu bölgedeki olası rezorpsiyon yani kemik erimesi de durmuş olur. Bu nedenlerle günümüzde kişinin genel sağlık durumu uygunsa diş eksikliğinde ideal tedavi implant tedavisidir.