Konya Genel Anestezi Altında Diş, Konya Genel Anestezi Altında Diş Tedavisi, Konya Genel Anestezi Altında Diş Doktoru, Konya Genel Anestezi Altında Diş Randevu, Konya Genel Anestezi Altında Diş Hekimi, Konya Genel Anestezi Altında Diş Muayene, Konya Genel Anestezi Altında Diş Çekimi, Konya Genel Anestezi Altında implant, Konya Sedasyonla Diş, Konya Sedasyon İle Diş, Konya Sedasyon İle Diş Tedavisi

Konya Genel Anestezi ile Diş ve Konya Genel Anestezi Altında Diş, Konya Genel Anestezi Altında Diş Tedavisi, Konya Genel Anestezi Altında Diş Doktoru ve Randevu için Safir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden randevu alabilirsiniz..

Genel anestezi nedir?

Genel anestezi, hastaya damar içi ilaçlar ve bayıltıcı gaz verilerek narkoz halinin sağlandığı anestezi tipidir. Çoğunlukla korkan ve endişeli hastalarda, mental retarde kişilerde ve lokal anestezinin yeterli olmadığı vakalarda tercih edilmektedir.

Sedasyon ise hastaya sadece damar içi ilaçlar verilerek yarı uyur halin sağlandığı anestezidir.

Sedasyonun uyuşturucu etkisi yoktur, dolayısıyla cerrahi yapılacak bölgenin uyuşması için hastalara ayrıca lokal anestezi de yapılmaktadır.

Genel anestezi sayesinde çürük dişlerin tedavisinden diğer tüm koruyucu uygulamalara kadar her işlem tek bir seansta yapılabiliyor. Böylelikle tedavi sürecinde hastaların yıpranması engellenmiş oluyor. Özellikle küçük yaştaki çocukların diş tedavileri esnasında yapacakları olası ani hareketlerle oluşabilecek yaralanma riskleri ortadan kalkmış oluyor. Diş hekimi korkusu yaşayan hastalarda, bulantı veya öğürme refleksi fazla olan kişilerde bu tür cerrahi işlemler rahatlıkla uygulanabilir.

Genel anestezi altında diş tedavisi uygulanan ve uyanan çocukta herhangi bir ağrı yaşanmaz. Çocuğun uyanmasını takiben bir-iki saat gözlem altında tutulduktan sonra aynı gün içinde taburcu edilebilir. Genel anestezi altında gerçekleştirilen diş tedavileri sonrasında önemli olan; kontrol randevularının aksatılmaması, beslenme ve ağız hijyeniyle ilgili diş hekiminin verdiği önerilere uyulmasıdır. Genel anestezi ile diş tedavilerinin bireye hiçbir olumsuz etkisi yoktur.

Genel Anestezi İle Diş Tedavisi Kimlere Uygulanır?

 • Bulantı refleksi olanlara,
 • Dental fobisi olanlara,
 • Hem fiziksel hem de zihinsel engelli çocuklara,
 • Restoratif ya da cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulan fakat akut enfeksiyon veya alerjik sebeplerden ötürü lokal anestezi uygulanamayan çocuklara,
 • Biberon çürüğü ve yaygın çürükleri olan küçük yaştaki çocuklara,
 • Genel anestezi gerektiren gömülü diş, kist gibi cerrahi girişime ihtiyacı olan hastalara,
 • Mental veya fiziksel engeli bulunan çocukların diş tedavileri yalnızca genel anestezi altında yapılabilmektedir.
 • Çok uzun süreli işlemlerde, yurt dışı hastalarının zamandan tasarruf etmeleri için de genel anestezi kullanılabilir.

Genel anestezi ile diş tedavisi ne kadar sürer?

Genel anestezi ile diş tedavisi ne kadar sürer? Genel anestezi uygulaması tedavileri; yapılan tedavi planlamasına göre değişiklik göstermekle birlikte; çoğu zaman 1 ila 3 saat kadar sürmektedir.

Genel anestezi kimlere verilmez?

Bazı durumlarda hastanın hayatını riske atmamak için genel anesteziden kaçınılır. Bunlar çoğunlukla kalp ve akciğer gibi rahatsızlıklardır. Solunum sıkıntısı olan kişilerde de mümkünse farklı anestezi teknikleri kullanılır.

Kimler Yararlanabilir?

Merkezimize başvuran ve genel anestezi altında diş tedavisi yapılması gerekliliği diş hekimi tarafından belirlenmiş, zihinsel engelli hastalar, bu hizmetten yararlanabilir.

Safir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde Genel Anestezi Altında Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ekibimizde Sağlık Bakanlığının belirlediği şartlara uygun bir şekilde hizmet verilmektedir.

Genel anestezi altında sunulan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri nelerdir?

Safir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde genel anestezi altında diş tedavisi kapsamında verilebilecek diş hekimliği hizmetleri, ağız ve diş sorunlarının tipi ve derecesine göre; oral muayene, koruyucu uygulamalar, diş çekimleri, restoratif tedavileri gibi ağız diş sağlığı işlemlerini kapsar. Genel anestezi, bu konuda uzmanlık yapmış anestezi doktorları tarafından gerçekleştirilen, hastanın kontrollü bir şekilde bilinçsiz ve ağrısız konuma getirilmesi işlemidir.

Anestezi, gaz ya da enjeksiyon şeklinde verilen ilaçlar ile başlatılır. Yapılması planlanan tedaviler bittiğinde ilaç durdurulur ve hasta uyanmaya başlar. İşlem sırasında hastanın yaşamsal değerleri Anestezi Uzman Hekimi tarafından sürekli takip edilir.

Hasta ve Yakınlarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ve genel anestezi altında ağız diş sağlığı tedavisi hakkında bilgilendirme; ekip içinde yer alan diş hekimlerine yönlendirilerek yapılır.

Genel Anestezi altında işlem yapılması planlanan hastanın anamnezi alınır, muayenesi ve planlaması yapılıp hastanın onamı alınır.

Engelli raporu, kimlik fotokopisi, iletişim bilgisi hasta takip tablosuna eklenmesi ve gerekli evrak takiplerinin yapılabilmesi adına hasta merkezimiz genel anestezi altında diş tedavisi koordinasyon birim sorumlusuna yönlendirilir.

Genel Anestezi Altında Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri İş Akışı

 1. Genel anestezi altında diş tedavisi uygulanacak hastanın barkodu yapıştırılarak tüm iletişim bilgileri oluşturulan tabloya yazılır.
 2. Hastaya ve yakınına anestezi onayı alması için (konsültasyon formu ile ) bilgilendirme yapılır.
 3. Anestezi Konsültasyonu sonrası Anestezi onayı alan hasta tekrar merkezimiz diş tedavisi koordinasyon birim sorumlusuna gelerekengelli raporu, anestezi onay belgesi, onam formu, EKG sonucunu teslim eder. Teslim alınan belgeler hastaya ait klasöre yerleştirilir.
 4. Tedavi gününden bir gün öncesi genel sağlığı teyit edilip bilgilendirme yapılır.
 5. Hastanın gece 12.00’dan sonra hiçbir şey yememesi, en geç 08.30’da yatışının yapılacağı merkezde olması, hastanın sürekli kullandığı ilacı ve her türlü rahatsızlığıyla ilgili belgeleri ve anestezi evraklarını yanında getirmesi istenir.
 6. Ameliyat sırası gelen hastaya, yakınıyla birlikte iletişime geçeceği personel bilgisi verilir.
 7. Tedavide kullanılacak malzemelerin eksiksiz olduğu ekip görevlileri tarafından kontrolü yapılır.
 8. Genel anestezi altında diş tedavisi yapılacak hastaneye o gün kaç hasta alınacağı ve doktor ismi bilgileri verilir.
 9. Tedavi gününde, hastanın yatış yaptığı merkezde, hasta yakınına tedavi istekleri konusunda bilgilendirme yapılır. Onam alınır ve bu onama yapılacak işlemler işaretlenir.
 10. Tedavisi biten hasta, yatış yaptığı merkezde ziyaret edilip yapılan işlemler konusunda hasta ve Hasta yakınına bilgi verilir.
 11. Anestezi altında tedavi olan hastanın işlemleri, gidilen hastanenin veri giriş personeli tarafından sisteme aktarılır.
 12. Tedavinin ertesi günü genel anestezi altında tedavisi yapılan hastanın genel sağlığı telefonla aranarak teyit edilir, evinde olduğu bilgisi alındıktan sonra merkezimizde bilgi işlem personeli tarafından kayıt açılması istenir. Tedavi yapan doktor adına işlemler sisteme aktarılır.
 13. Tedavisi tamamlanmış olan hastaya gerekli talimatlar hekimlerimiz tarafından sözlü veya yazılı olarak verilerek bir hafta sonra hasta kontrole çağrılır.

Çocuklarda Genel Anestezi ile Diş Tedavileri

Çocuklarda diş tedavileri genel anestezi (narkoz) altında yapılabilmektedir. Genel anestezi sırasında bilinç kapalı olduğu için özellikle uyum sorunu yaşayan çocuklarda diş tedavileri tamamen ağrısız ve tek seansta bitirilebilmektedir. Çocuklarda genel anestezi ile yapılan diş tedavileri ağızda tedavi gerektiren bütün dişleri kapsamaktadır. Yani narkoz sırasında tek seferde bütün diş tedavileri birkaç saat içinde bitirilebilmektedir. Genelde genel anestezi sonrası gerekli kontroller yapıldıktan sonra yatış gerektirmeyen ve aynı gün taburcu olunan bir müdahaledir.

Çocuklarda genel anestezi altında diş tedavilerinin avantajı nedir?

Genel anestezi altında diş tedavilerinin en büyük avantajı uyumsuz hastalarda herhangi bir korku uyandırmadan tedavilerin yapılabilmesidir. Bir diğer önemli avantaj ise bütün diş tedavilerinin tek seferde bitirilebilmesidir.

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Genel anestezi sonrası uyanma ne kadar sürer?

Cerrahi operasyonun ardından, hastanın sürekli olarak uyku halini sağlamak için verilen tüm ilaçlar kesilerek hastanın kendisine gelmesi beklenir. Beklenen süre içinde hasta uyanmazsa ilaçla müdahale edilerek uyandırma işlemi tamamlanır. Anestezi, birkaç dakika sürebileceği gibi saatlerce de sürebilir.

Kanal tedavisinde anestezi yapılır mı?

Kanal tedavisi yapılacak diş ve çevre dokular lokal anestezi ile uyuşturulur. Tedavi sırasında hasta ağrı hissetmez. Bununla birlikte bazı vakalarda hasta az da olsa rahatsızlık duyabilir. Bu problem yardımcı anesteziler yapılarak kolaylıkla aşılır.

Diş anestezi nereye yapılır?

Sert damağı ilgilendiren cerrahi girişimler, İlgili alanda bulunan dişlerin ağrısız çekimi. Enjeksiyon alanının İnflamasyonu veya enfeksiyonu. Yumuşak damak-sert damak hududundan 1 cm kadar önden ve buraya rastlayan alveol kenarından 1 cm kadar iç tarafta olmak üzere çiğneme düzlemine dik olarak iğne batırılır.

Uyutarak diş çekimi yapılır mı?

Sedasyon – Uyutularak Diş Tedavisi

Bilinçli sedasyon sırasında hastanın bilinci yerindedir ve doktor ile iletişim kurabilir. Uyutularak diş tedavisi diş çekimi ve diş tedavilerinde tercih edilen bir yöntemdir.

Implant yapılırken hasta uyutulur mu?

İmplant uygulaması genellikle iki aşamada gerçekleştirilir. Daha ileri cerrahi uygulama gerektirmeyen, standart bir implant uygulaması için ilk aşamada implant yerleştirilecek bölgeye lokal anestezi yapılarak bölgenin anestezisi sağlandıktan sonra dişeti dikkatlice kaldırılır.

Diş anestezisi uyku yapar mı?

Diş Hekimliğinde Kullanılan Anestezi Çeşitleri. 1) Genel Anestezi: Hastanın ameliyat esnasında bilinci tamamen kapalı biçimde, uyku halinde olmasını sağlar.

Diş için hangi anestezi kullanılır?

Anestezi

Diş tedavilerinde; lokal anestezi, doğrudan enjeksiyon yoluyla uygulanır.

Genel anestezi güvenli mi?

Nadiren de olsa genel anestezi uygulamaları sırasında miyokard enfaktüsü, solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Fakat bu durumlar genellikle yandaş hastalığı olan riskli hastalarda ortaya çıkmaktadır. sağlıklı hastalarda ise nadir gözlenmektedir.

Genel anestezi sonrası nasıl uyandırılır?

Ameliyat bitimini takiben kullanılan anestezi ilaçları sonlandırılarak anestezi uzmanı gözetiminde hasta uyandırılır ve uyanma odasına alınır. Hasta burada ısıtılır, ağrısı dindirilir, bulantı ve kusmaya karşı önlemler alınarak, konforlu bir şekilde odasına gönderilir.

Genel anestezi sonrası nelere dikkat etmek gerekmektedir?

Genel anestezi sonrası dinlenme odasında genel anestezi doktoru tarafındanhastaya bütün kontroller yapılmakta; birkaç saat ile bir gün arasında kontrol altında tutulmaktadır.

Diş tedavileri ile ilgili verilen kontrol randevularına düzenli gelinmesi gerekmektedir. Bu aşamada önemli olan daha önceki diş hastalıklarına sebep olan etkenleri tedavi sonrası tekrarlamamak; beslenme ve ağız hijyeniyle ilgili dişhekiminin verdiği tavsiyeleri uygulamaktır.