Konya Genel Anestezi Altında Diş, Konya Genel Anestezi Altında Diş Tedavisi, Konya Genel Anestezi Altında Diş Doktoru, Konya Genel Anestezi Altında Diş Randevu, Konya Genel Anestezi Altında Diş Hekimi, Konya Genel Anestezi Altında Diş Muayene, Konya Genel Anestezi Altında Diş Çekimi, Konya Genel Anestezi Altında implant, Konya Sedasyonla Diş, Konya Sedasyon İle Diş, Konya Sedasyon İle Diş Tedavisi

Safir Ağız Diş Sağlığı Merkezi olarak Konya’da genel anestezi altında diş tedavisi yaptırmak isteyen hastalarımız için Konya Otogar Civarında bulunan Konya Genel Anestezi Altında Diş Tedavi Merkezimizden randevu alabilirsiniz. Genel anestezi altında diş tedavilerinin en büyük avantajı hastalarda herhangi bir korku uyandırmadan tedavilerin yapılabilmesidir. Bir diğer önemli avantaj ise bütün diş tedavilerinin tek seferde bitirilebilmesidir.

Genel anestezi, genel sağlığını etkileyen herhangi bir kronik hastalığı olmayan ve genel anesteziye açısından uzman doktor tarafından muayene edildikten sonra uygun görülen kişilere yapılabilmektedir. Konya Genel Anestezi Altında Diş Tedavisi yaptırmak isteyen hastalarımızın en çok ihtiyaç duyduğu alanlar şunlar;

Genel Anestezi nedir?

Halk dilinde Narkoz diye bilinen Genel Anestezi başlıca 3 grup ilaç kombinasyonu ile sağlanır.

  1. Hipnotik ilaçlar yardımı ile hastanın geçici şuur kaybı,
  2. Narkotik Analjezikler (Morfin benzeri ağrı kesiciler) hasta bilinçsiz olsa bileağrısız bir operasyon geçirmesi,
  3. Kas gevşetici ilaçlar (Kürar) ile vücuttaki tüm kaslar gevşetilerek rahat bircerrahi ortam sağlanır. Kas gevşeticilerin kullanımı ile tüm kaslar, solunumu sağlayan solunum kasları dahil olmak üzere, geçici olarak felçolur ve endotrakeal tüp dediğimiz steril olan küçük bir tüp hastanın nefesborusuna (Trakea) yerleştirilerek , hastanın solunumu Anestezi uzmanıkontrolunda anestezi cihazı (Solunum cihazı ) ile sağlanır.

Genel anestezinin devamı ise solutulan Oksijen /hava veya Oksijen/Azot Protoksit karışımı ve ayrıca Volatıl ajanlar (Sevorane Vb.) gibi gazlar ile sağlanır.

Anestezi Komplikasyonları

Tıptaki son zamanlardaki gelişmelerle Anestezide kullanılan ilaçların yan etkileri oldukça az olup , vücuttan hızla atılırlar. Ayrıca günümüzde mevcut medikal teknoloji ile gerek anestezi cihazları gerek hasta monitorizasyonu ile hastaların tüm vital bulguları çok yakından takip edilebilmektedir. Bu nedenlerden dolayıdır ki ehil ellerde ve uygun şartlarda yapıldığı sürece anesteziye (genel veya sedasyon) bağlı komplikasyonlar oldukça nadirdir. Her anestezistin en çok korktuğu; hastanın tokolmasıdır. Çünkü tam anestezi uygulamasında hastada kusma olursa ve bu kusmuk hastanın Akciğerlerine geçerse son derece ağır ve ölümcül olabilen Akciğer Zatürreesine (Pnömoni) yol açabilir. Bu nedenle Hastalarımızın en az 8 saat aç (Oruçlu gibi) olmalarını önemle isteriz. Komplikasyonları minimize etmenin birinci kuralı hastanın Pre-op (Ameliyat öncesi) Anestezi Muayenesinin detaylı bir şekilde yapılmasına bağlıdır.

Genel Anestezi ve sedasyon uyguladığımız hasta grupları

Çocuk ve Erişkin hastaları 5 grubta inceleyebiliriz.

  1. 4 yaşından küçük çocuklar- bu grup çocukların ikna yolu ile diş tedavileri oldukça güçtür.
  2. Gelişim geriliği olan çocuk veya erişkinler
  3. İleri derecede fobisi (Korku) olan erişkin hastalar
  4. Genel Anestezi gerektiren cerrahi girişimler (Kemik grefti, Kemik kisti vb.)
  5. Lokal anestezi ile tek seansta yapılması mümkün olmayan bir çok cerrahi işlemin kısa sürede (2-3 saat) genel anestezi altında yapılmasını isteyen hasta grubu

Çocuklarda Genel Anestezi ile Diş Tedavileri

Çocuklarda diş tedavileri genel anestezi (narkoz) altında yapılabilmektedir. Özellikle 6 yaş altı veya engelli hastalarda tercih edilmktedir. Genel anestezi sırasında bilinç kapalı olduğu için özellikle uyum sorunu yaşayan çocuklarda diş tedavileri tamamen ağrısız ve tek seansta bitirilebilmektedir. Çocuklarda genel anestezi ile yapılan diş tedavileri ağızda tedavi gerektiren bütün dişleri kapsamaktadır. Yani narkoz sırasında tek seferde bütün diş tedavileri birkaç saat içinde bitirilebilmektedir. Genelde genel anestezi sonrası gerekli kontroller yapıldıktan sonra yatış gerektirmeyen ve aynı gün taburcu olunan bir müdahaledir.

Genel Anestezi zararlı mıdır?

Bütün tıbbi tedavilerin riskleri ve yan etkileri bulunmaktadır. Genel anestezi de olduğu gibi; dişhekimi koltuğunda da tedavisini yaptırmak istemeyen bir çocuğun; hem tedavi edilemeyen dişlerinden kaynaklı riskler, hem de diş tedavisi sırasındaki davranışlarından kaynaklı riskler bulunmaktadır. Önemli olan her tedavi için bütün önlemleri alarak en sağlıklı ve en az zararlı yolu izlemektir. Sonuç olarak en uygun tedavi ağız durumu ve genel sağlık açısından bütün riskler değerlendirilerek yapılmalıdır.

Genel anestezi altında diş tedavileri nerede ve nasıl yapılmaktadır?

Genel anestezi altında diş tedavileri tam teşşekküllü ameliyathanede, uzman genel anestezi doktoru kontrolünde dişhekimi tarafından yapılmaktadır. Genel anestezi altında yapılan diş tedavileri için özel olarak üretilmiş mobil diş tedavi ünitesi kullanılarak bütün diş tedavileri eksiksiz olarak yapılabilmektedir.

Genel anestezi uygulaması diş tedavilerini etkiler mi?

Genel anestezinin diş tedavilerine hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Aksine hastayla herhangi bir iletişim olmadığı için yapılan diş tedavileri mükemele yakın bir şekilde yapılabilmektedir.

Genel anestezi ile diş tedavisi ne kadar sürer?

Genel anestezi ile diş tedavileri, tedavi edilecek diş sayısına ve yapılacak tedavi işlemlerine göre değişmektedir. Genellikle 1-3 saat arası sürmektedir.

Genel anestezi sonrası nelere dikkat etmek gerekmektedir?

Genel anestezi sonrası dinlenme odasında genel anestezi doktoru tarafındanhastaya bütün kontroller yapılmakta; birkaç saat ile bir gün arasında kontrol altında tutulmaktadır.

Diş tedavileri ile ilgili verilen kontrol randevularına düzenli gelinmesi gerekmektedir. Bu aşamada önemli olan daha önceki diş hastalıklarına sebep olan etkenleri tedavi sonrası tekrarlamamak; beslenme ve ağız hijyeniyle ilgili diş hekiminin verdiği tavsiyeleri uygulamaktır.