Konya Genel Anestezi Altında Diş, Konya Genel Anestezi Altında Diş Tedavisi, Konya Genel Anestezi Altında Diş Doktoru, Konya Genel Anestezi Altında Diş Randevu, Konya Genel Anestezi Altında Diş Hekimi, Konya Genel Anestezi Altında Diş Muayene, Konya Genel Anestezi Altında Diş Çekimi, Konya Genel Anestezi Altında implant, Konya Sedasyonla Diş, Konya Sedasyon İle Diş, Konya Sedasyon İle Diş Tedavisi

Çeneleri ve dişleri ilgilendiren sorunların nerede ise tamamı, ortodontik tedavi (diş teli tedavisi) ile çözüme kavuşabiliyor. Bu sorunların erken teşhis edilmesi ve düzeltilmesi, ilerleyen yaşlarda problemlerin şiddetlenmesinin önüne geçiyor. Birtakım nedenlerle sorunların çocukluk döneminde çözülmediği erişkin hastalarımıza uyguladığımız çeşitli tedavi seçeneklerimiz mevcut. Gelişen teknoloji sayesinde her yaş döneminde her türlü probleme yönelik tedavi imkanı sunan ortodontik yöntemler geliştirildi.

Ortodontik tedaviler ile çözüme kavuşturulan problemler şu şekilde sıralanabilir;

Üst dişlerin alt dişlere göre daha önde olması
Üst dişlerin alt dişleri gereğinden fazla örtmesi
Alt dişlerin üst dişlere göre daha önde bulunması (ters kapanış)
Çenelerin birbirlerine ve kafaya göre konumlarının bozuk olması
Çenelerin darlığı
Arka dişlerin kapanmasına rağmen, ön dişlerin temas etmeyerek aralarında açıklık oluşması
Eksik ya da gömülü kalmış diş varlığı
Dişlerin arasında boşlukların bulunması
Dişlerin çapraşık konum bozuklukları
Yarık dudak-damak problemleri

Bu sorunların yanı sıra, travma veya yaralanma kaynaklı diş ve çene yapısındaki bozulmalarda da ortodontik tedaviler ile çözümler sunulabilir.

Ortodontik Bozuklukların Sebepleri Nelerdir?

Ortodontik bozuklukların büyük bir kısmı genetik özelliklerden kaynaklanmaktadır. Diğer kısmı ise, süt dişlerinin erken kaybedilmesi, ağızdan solunum, parmak emme ve dudak ısırma gibi kötü alışkanlıklar sebebiyle oluşmaktadır. Genetik özellikleri değiştirmek elimizde olmadığından biz diğer problemlerin ortodontik bozukluk oluşturmasına meydan bırakmamalıyız. Bu da ancak ilk kalıcı dişlerin çıkmaya başladığı dönemden itibaren düzenli kontroller sayesinde gerçekleşebilir. Problemler oluşmaya başladığı anda çözüme kavuşturulursa ilerde gerekecek kompleks ortodontik tedavilere gereksinim azalır.

Ortodontik Tedaviye Hangi Yaşta Başlanmalıdır?

Ortodontik muayene ilk olarak ön kalıcı dişlerin çıkmaya başladığı 7 yaş civarında yapılmalıdır. Bu yaş döneminde çenelerin en gerisinde bulunan kalıcı 1. büyükazı dişleri de ağızda bulunmaktadır. Bu sayede çenelerin birbirine göre büyüme ve gelişimi hakkında yorumlarda bulunulabilir.

Genellikle bu dönemde tedavi gereksinimi sıklığı azdır. Ancak ilerde oluşma ihtimali yüksek problemlerin öngörülmesi, olası müdahale yaşının belirlenmesi, problemlerin kontrol altında tutulmasını ve basit müdahalelerle erkenden tedavisini mümkün kılmaktadır.

Erken dönemde yapılan kullanımı rahat ve kolay uygulamalar, ilerleyen zamanlarda kaçınılmaz kompleks tedavilerin önüne geçilmesini sağlar. Böylece hasta ideal yüz ve diş görünümüne kavuşurken, hem vakitten hem nakitten kazanılır.